Zemini tebeşirle yazılabilecek duruma getirmeyi sağlayan son kat dekoratif kaplamadır.